הרצאות וסדנאות

הרצאות וסדנאות בנושאים רבים כגון: גיוון ושונות כשמאב אנושי, רב-תרבותיות בחינוך, זהות ושייכות ועוד 

 תמצאו כאן

הכשרות לצוותים מקצועיים

הרצאות אקדמיות

הרצאות לקהל הרחב

קבוצות הורים

1/1
  • Facebook