top of page
נעמי מרצה.png

הזמינו את העובדים שלכם להרצאה מרתקת וייחודית

בשילוב סדנה חווייתית, לעבודה מיטיבה בסביבה אנושית מגוונת...  

הכשרות לצוותים מקצועיים ​

  • הרצאות וסדנאות לאנשי מקצוע (עובדות סוציאליות, מורות, פסיכולוגיות, גננות, אנשים ממקצועות הבריאות, אנשים מכוחות הביטחון, מרצים באקדמיה ובעצם כל מי שעובד עם אנשים) לעבודה עם גיוון ושונות אנושית (תרבותית, מגדרית, דתית, וכו').

  • מפגשים בין תרבותיים שלא נעשו לקראתם הכנות מתאימות מראש מועדים לאי הבנות וקונפליקטים ובסופו של דבר לפגיעה ביחסי האמון ובאיכות השירותים המקצועיים. כשירות תרבותית מהווה מארג של ידע ומיומנויות שאנשי מקצוע וארגונים נדרשים לפתח כדי לפעול באופן אפקטיבי יותר בסביבת עבודה מרובת תרבויות.  יחד עם זאת אנשים חיים במציאות המורכבת מהשפעות רבות, לא רק תרבות, לדוגמה מצב כלכלי, חברתי, משפחתי, בריאותי ופוליטי, מיקום גיאוגרפי, דת, מגדר ועוד. ראייה הוליסטית יוצרת הבנה והתחשבות למגוון ההקשרים המשפיעים על בני אדם, ובעקבות כך הפעולות של אנשי מקצוע מותאמות למציאות חייהם.

  • בחלק מההכשרות אני עובדת עם עמיתים מקבוצת נבט - חממת מחקר והדרכה של דוקטורנטים ואנשי מקצוע העוסקים בילדים ונוער בסיכון בהקשרים שונים (תרבותיים ואחרים) וממוקמת בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית. בהמשך תמצאו תמונות מתוך סדנאות עם קהלים שונים...

bottom of page