top of page

לתלמידים שלכם מגיע הזדמנות להיפגש עם הסופרת

ד"ר נעמי שמואל

נעמי.jpg

אני מקיימת הרצאות וסדנאות לילדים ובני נוער בבתי ספר ובספריות מעל עשרים שנה. אני עובדת דרך סל תרבות ארצי ובאופן פרטי.

המפגשים מותאמים לאופי הקהל: גיל הילדים, מטרת המפגש ומספר המשתתפים. ככל שהקבוצות קטנות יותר ניתן לקיים גם סדנאות כתיבה ויצירה.

המפגשים מתמקדים בנושאים הבאים:

  • סיפור חיי, הרקע לכתיבת הספרים וטיפים לסופרים צעירים

  • סוגיות של זהות, שונות ושייכות העולות מתוך המפגש בין תרבויות שונות

  • סיפור העלייה של בן-זוגי עמנואל שהלך ברגל מאתיופיה לסודן על מנת להגיע לארץ

  • הסיפור של אימי המשוררת וסופרת קרן גרשון ז"ל שהגיעה לאנגליה במסגרת משלוחי ילדים (קינדר-טרנספורט) לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה ומשפחתה ברובה נספו בשואה

  • להלן חומרי עזר למורות להכנת התלמידים למפגשים, ובהמשך תמונות ממפגשים ומעבודות ילדים בעקבות הקריאה....

עזרים לימודיים לקראת המפגש:

צור קשר

Email: naomi.shmuel@mail.huji.ac.il 

Phone: 050-6214941

bottom of page