top of page
נעמי מרצה.png

בואו לשמוע הרצאות מעשירות ומגוונות, המשלבות ידע מתחומים שונים (אנתרופולוגיה, פולקלור, טיפול וחינוך)

בצירוף סדנה ייחודית ומלמדת....

לצוותים מקצועיים

הרצאות וסדנאות אקדמיות

אני מקיימת הרצאות וסדנאות אקדמיות בארץ ובחו"ל בנושאים של זהות ושייכות, רב-תרבותיות, הכשרת אנשי מקצוע בכשירות תרבותית ומודעות להקשרים, חינוך לאמפתיה ועוד. להלן כמה דוגמאות:

משפחות במעבר: השלכות המעבר הבין-תרבותי על מערכות יחסים בין-דוריים והעברת תרבות ומסורת במשפחות יוצאות אתיופיה בישראל.

דרכי הוראה חדשניים להכשרת אנשי מקצוע בתחום החינוך והטיפול בכשירות תרבותית ומודעות להקשרים, לעבודה מיטיבה עם גיוון ושונות אנושית.

הורות וחינוך במעבר בין-תרבותי

ספרות ילדים ככלי למפגש עם אחרות ושונות ודרך לדבר על זהות ושייכות.

bottom of page