top of page
דורות של תקווה

דורות של תקווה

76.00 ₪מחיר

איך נשמרת ומועברת מסורת ומורשת תרבותית במשפחות אחרי הגירה? כיצד משפיע המעבר בין התרבויות על יחסים בתוך המשפחה? ואיך חווים בני הדור הצעיר, הצברים החדשים, את זהותם ואת השתייכותם לתרבויות השונות? "דורות של תקווה" משמיע מגוון קולות של דורות שונים במשפחות יוצאות אתיופיה בישראל. הספר בוחן נושאים של בין־דוריות ובין־תרבותיות, ומציג תובנות חדשות ומרתקות.

 

נעמי שמואל מצליחה לגעת, בלב רגיש ובראש פתוח, תוך שמירת כבודו של האדם והקשבה למתרחש במשפחות, במורכבות היחסים אחרי ההגירה. היא בוחנת את 'נקודות האחיזה הרופפות במקום שבו תרבות אחת נפרמת ומצטרפת לתרבות אחרת, בהתנגשויות בין תפיסות עולם המתמזגות לתוך המרחב הבין-דורי, במאמצים לאחוז במסורת אחת למול מסורת אחרת, וביכולת ליצור מתוך השברים משהו חדש.'  לפיכך, זהו ספר חשוב מאין כמותו במציאות שבה מעברים בין־תרבותיים של משפחות ויחידים נעשים שכיחים יותר ויותר."
(ד"ר שלום שרון, רב קהילת קדושים ישראל בקריית גת וראש המרכז הבינלאומי לחקר יהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו)

 

"מדובר במחקר אתנוגרפי מקיף, רחב ממדים, יסודי מאוד, המשלב בין חקר הפולקלור וחקר המשפחה בהגירה. זהו תחום קשה למחקר וחשוב, 'פרדס' שמעט מאוד חוקרים מעיזים להיכנס לתוכו ומעטים מהם מצליחים לצאת ממנו עם מסקנות סדורות ותובנות חשובות.[....] החוקרת מצליחה יפה בעבודתה לשרטט ולהקיף את מגוון חוויות ההגירה, ההשתלבות, היחסים בין דורות ההגירה והזהות המתפתחת, וליצור נרטיבים שלוקטו מבנה קוהרנטי וסדור של חוויות ההגירה לגווניהן. מדובר באחד החידושים החשובים של המחקר הנוכחי."

                      ד"ר רפי יונגמן, המכון להגירה ושילוב חברתי – המרכז האקדמי רופין.

לביקורת על הספר בהארץ

 

 

bottom of page